Select your language/region

Q-linea ingår avtal med Hvidovre sjukhus som deltagare i klinisk studie

Q-linea ingår avtal med Hvidovre sjukhus som deltagare i klinisk studie

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att Hvidovre sjukhus i Danmark kommer att medverka i bolagets europeiska registreringsgrundande kliniska studie som kommer att starta under hösten 2020.

Genom valet av Hvidovre Sjukhus har nu Q-linea valt de sjukhus som krävs för att kunna starta den prospektiva prestandastudien med 80 till 100 patienter under hösten 2020. Studien kommer att ske internt på Q-linea, vid Hvidovre sjukhus och vid Akademiska sjukhuset.

”Intresset att för att testa ASTar® har varit stort hos flera sjukhus och jag är mycket glad att Hvidovre sjukhus vill medverka i studien. Hvidovre sjukhus är just den typ av stort sjukhus som ASTar är utformad för och vi har haft en lång relation under utvecklandet av ASTar.”, sa Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

Resultatet av studien kommer att vara en del i dokumentationen i den pågående processen för

CE-ivd godkännande inför marknadslanseringen av ASTar. Huvudprövare vid Hvidovre sjukhus kommer att vara Dr. Gorm Lisby.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
den 11 september 2020 kl. 13:25.
 

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Vår vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.