Select your language/region

Q-linea presenterar på AMCLI

Q-linea presenterar på AMCLI

Q-linea meddelar idag att kliniska data från två prospektiva studier kommer att presenteras på AMCLI-kongressen. Dels kommer data från den hittills största jämförande studien i Europa för snabb resistensbestämning att presenteras, dels kommer data från den pågående hälsoekonomiska studien Lifetimes att presenteras.

Vid den kommande konferensen, AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani) National Congress i Rimini, Italien den 9 mars 2024, kommer Q-linea att stå värd för en workshop med titeln ”ASTar in action: Rapid MIC in management of the patients with bloodstream infection”. Under workshopen kommer kliniska data från två prospektiva studier att presenteras.

  • Professor Alexia Verroken, från Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bryssel, kommer att presentera resultaten av en studie som undersöker den kliniska effekten av snabb resistensbestämning (rapid AST) på positiva blododlingar från 200 patienter med bakteriemi. Studien är en jämförande analys av Q-lineas ASTar-system med två andra snabba AST-teknologier, som ger insikter om användarvänlighet, prestanda och kliniska effekter av varje tillvägagångssätt.
  • Professor Maurizio Sanguinetti, från Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Rom, kommer att presentera interimdata från den pågående hälsoekonomistudien Lifetimes som inkluderar 160 prospektiva intensivvårdspatienter med blodomloppsinfektioner.

“Det är en ära att presentera ASTar för första gången vid denna nationella konferens, tillsammans med dessa framstående talare. Workshopen kommer att erbjuda en unik möjlighet att visa upp ASTars kliniska inverkan i verkliga scenarier”, säger Dr. Tiziana Di Martino, medicinsk chef på Q-linea.

”Jag ser fram emot att se resultaten från den hittills största jämförande studien som utförts i Europa mellan system för snabb resistensbestämning (rapid AST). Jag är hedrad över att studiens huvudutredare professor Alexia Verroken har valt att delta i Q-lineas workshop på konferensen för att presentera resultaten. Om resultaten ligger i linje med ASTars prestation i flera tidigare oberoende studier, är jag övertygad om att det kommer att vara positivt för ASTar och Q-linea. Jag ser också fram emot att professor Maurizio Sanguinetti presenterar den första uppsättningen data från den hälsoekonomiska studien som för närvarande pågår i Italien. De fullständiga studieresultaten planeras att presenteras senare under året”, säger Jonas Jarvius, vd och koncernchef för Q-linea.