Select your language/region

Årsstämma 2020

Documents
ASTar brochureProtokoll från årsstämma i Q-linea AB (publ) den 26 maj 2020 Swedish May 26, 2020
ASTar brochureKallelse till årsstämma i Q-linea AB (publ) SVE, 2020-04-27
ASTar brochurePressmeddelande (svenska) med kallelse till årsstämma i Q-linea AB (publ), 2020-04-27
ASTar brochureBlankt fullmaktsformulär, Q-linea AB (publ)
ASTar brochureFörtryckt fullmaktsformulär, Q-linea AB (publ)
ASTar brochureFöreslagen bolagsordning, Q-linea
ASTar brochureValberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2020, Q-linea AB (publ)
ASTar brochureValberedningens motiverade yttrande samt redogörelse, Q-linea AB (publ)
ASTar brochurePressmeddelande – Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)
ASTar brochureStyrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattning
ASTar brochureÅrsredovisning 2019_SV
ASTar brochureRevisors yttrande ersättning ledande befattningshavare
ASTar brochureBilaga optionsvillkor, Q-linea AB
ASTar brochurePersonaloptionsavtal, Q-linea AB