Select your language/region

Årsstämma 2022

Dokument
ASTar brochureProtokoll årsstämma Q-linea 2022-05-24
ASTar brochureQ-linea AGM Presentation CEO 2022-05-24 (ENGLISH)
ASTar brochureKallelse till årsstämma i Q-linea AB
ASTar brochureValberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)
ASTar brochureFullmaktsformulär, Q-linea (publ), Årsstämma 2022
ASTar brochureErsättningsrapport 2021, Q-linea (publ)
ASTar brochureValberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2022 Q-linea AB (publ)
ASTar brochureValberedningens motiverade yttrande samt redogörelse 2022 Q-linea AB (publ)
ASTar brochureQ-linea AB (publ) Årsredovisning 2021
ASTar brochureYttrande_riktlinjer_Q-linea_SV
ASTar brochureVillkor för teckningsoptioner Q-linea AB (publ)
ASTar brochurePersonaloptionsavtal, Q-linea AB (publ)