Select your language/region

Årsstämma 2021

Dokument
ASTar brochureProtokoll årsstämma Q-linea 2021-05-25
ASTar brochureVD-Presentation till årsstämma 2021-05-25
ASTar brochureKallelse till årsstämma i Q-linea AB uppdaterad (publ) SVE 2021-04-29
ASTar brochureValberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ) SVE 2021-04-26
ASTar brochureFormulär för poströstning Q-linea Årsstämma uppdaterad
ASTar brochureBlankt fullmaktsformulär Q-linea AB (publ)
ASTar brochureErsättningsrapport Q-linea AB (publ)
ASTar brochureValberedningens förslag till beslut inför årsstämma Q-linea AB (publ)
ASTar brochureValberedningens motiverade yttrande samt redogörelse Q-linea AB (publ)
ASTar brochureÅrsredovisning 2020
ASTar brochureRevisors yttrande ersättning ledande befattningshavare
ASTar brochureFullständigt förslag till personaloptionsprogram
ASTar brochurePersonaloptionsavtal
ASTar brochure Bilaga optionsvillkor / Appendix option terms